Hər növ layihələndirmə prosesi zamanı bilməyiniz vacib olan əhəmiyyətli məsələlərdən bəhs edəcəyik.

Bütün gözəl, zövq oxşayan və eyni zamanda mürəkkəb interyer layihələrinin arxasında hər zaman eyni dərəcədə mürəkkəb dizayn layihələndirilməsi dayanır. Onların sayəsində biz nəinki gələcək interyeri qabaqcadan “nəzərdən keçirə”, həm də bir çox texniki aspektləri hesablaya bilərik: məsələn, mebel, naqillər, borular və s. digər kiçik detallar harada və necə yerləşəcək. Dizayn layihəsi dörd fərqli nöqtədən baxmağa imkan verir:

  • Estetik
  • Funksional
  • İqtisadi
  • Texniki

Dizayn layihələndirilməsinin estetik tərəfi

Dizayn-layihə interyeri bilavasitə onun tərtibatından əvvəl görməyə imkan verir. Əgər müştərinin interyerdə bu və ya digər detal xoşuna gəlmirsə, layihəyə dəyişikliklər edilə bilər. Bu, kifayət qədər vəsaiti qənaət etməyə və gələcək interyeri lazımi büdcə üzərində qurmağa imkan verir.

Funksional tərəfi

O, gələcək interyerin öz təyinatına nə dərəcədə uyğun olacağını, onun rahat olub-olmadığını müəyyən etməyə imkan verir. İnteryerin dizaynının layihələndirilməsi zamanı hər şey nəzərə alınır: erqonomika, insolyasiya, akustika, texnoloji tələblər və hətta psixologiya.

İqtisadi tərəfi

Dizayn-layihə sayəsində interyerin tərtibatı üçün lazım olan məbləği qabaqcadan bilmək olar. Hər şeyi əhatə edir: materialların və işlərin, mebellərin, texnikanın və digər zəruri əşyaların dəyəri.

Texniki tərəfi

Texniki tərəf divarların/arakəsmələrin layihələşdirilməsində, elektrikləşdirmənin, kondisionerin və başqa detalların hazırlanmasında mövcud normaları və qaydaları nəzərə alır. Gördüyünüz kimi, interyerin layihələndirilməsi — gələcək interyeri obyektiv olaraq müxtəlif rakurslardan nəzərdən keçirən layihə sənədlərinin kompleksidir və bunsuz keçinmək mümkün deyil.

İndi isə düzgün dizayn-layihənin yaradılması mərhələlərini nəzərdən keçirək.

İnteryer dizaynının yaradılması mərhələləri

Dizayn layihəsinin yaradılması bir neçə kompleks mərhələdən ibarətdir.

Mərhələ 1: Texniki tapşırıq

Hər şey sadədir: dizayner evin və ya mənzilin sakinlərinin zövqlərini və nəyə üstünlük verdiklərini nəzərə alaraq, gələcək interyerin necə görünəcəyini təsəvvür edir. O, mütləq nəzərə almalıdır:

  • Otaqların təyinatı və ölçüsü;
  • Interyerin tərtibatı və lazım olacaq avadanlıq;
  • Gələcək interyer üslubu.

Mərhələ 2: Birgə iş

Texniki tapşırıq başa çatdıqdan sonra birgə iş mərhələsi başlayır. Bu zaman dizayn layihəsinə sifarişçinin arzusu ilə dəyişikliklər edilir, hərəkət etmək üçün müəyyən istiqamət formalaşdırılır, bəyənilmiş konsepsiyalar işlənib hazırlanır, interyerin müxtəlif detalları təklif olunur və bundan sonra da bu qəbildən olan məlumatlar təqdim edilir.

Bu mərhələ İcraçı ilə Sifarişçi arasında təsdiq edilmiş planlaşdırma qərarı ilə başa çatır.

Mərhələ 3: Layihələndirmə

Bu mərhələdə dizayner müştəri ilə birgə lazımi mebel, dekorasiya elementləri, qurğular, divar kağızları, tavanlar, pərdələr, plitələr və s. seçirlər. Yalnız interyerin gözəlliyini deyil, həm də rahatlıq və komfortu yaratmalı olan funksionallığı nəzərə almaq çox vacibdir.

Dizayner ümumi çertyojlar üzərində işləyir. Bu çertyojlar layihəyə tam uyğun olaraq qarşıya qoyulmuş vəzifəni yerinə yetirmək üçün gələcəkdə inşaatçılara veriləcək: məsələn, plitənin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan divarların haradan hörülməsini göstərmək. Təsvirlər paketinə avadanlıqların/mebellərin yerləşdirilməsi, arakəsmələrin/mərtəbələrin/tavanların planları, kəsiklər, sanitar qovşağının yerləşdiyi sxemlər və s.daxil ola bilər.

Mərhələ 4: Müəllif nəzarəti

Layihə hazır və qəbul olandan sonra dizayner yalnız formal olaraq işini bitirir, çünki sifarişçilərin həlli tələb olunan müxtəlif tələbləri yarana bilər. Bu halda problemin həllinin optimal variantı müəllif nəzarətinin təmin edilməsi olacaq. O zaman dizayner layihələşdirilmiş variantın həyata keçirilməsinə tam nəzarət edəcək. Daha sonra lazımi avadanlığın çatdırılmasına nəzarət edərək bütün irad və istəklərin sənədləşdirildiyi jurnalı işə salacaqdır.